Medlems- och kvalitetspolicy

Vid Riksmötet i Helsingborg den 25 maj 2013 fastställdes följande medlems- och kvalitetspolicy för företagen i Hantverkarnas Riksorganisations medlemsföreningar:


Medlemspolicy

Medlem bör:
1. Lojalt följa Hantverkarnas Riksorganisations stadga samt fattade beslut på årsmöten och HR styrelse.
2. Främja hantverksskicklighet och hantverksutbildning.
3. Utföra sina uppdrag med affärsmässighet samt verka för sund konkurrens.
4. Samarbeta med seriösa entreprenörer och kunder, arbeta utifrån god affärssed och aktivt motverka svartjobb.
5. På bästa sätt samverka med medlemmar och medlemsföretag inom Hantverkarnas Riksorganisation.

Kvalitetspolicy

Hantverkarnas Riksorganisations medlem:
1. Bör ha yrkesbevis, gesällbrev, mästarbrev eller annan jämförbar dokumenterad yrkeserfarenhet.
2. Skall ta ansvar för att arbetet blir utfört på ett fackmannamässigt sätt och att alltid väga in miljöaspekter.
3. Skall sträva efter att göra ett fullgott arbete och att varje affär skall vara till belåtenhet för båda parter.
4. Skall utföra sitt arbete så att kvalitén syns, känns och består.
5. Skall ta reklamationer på allvar.


Tipsa någon om sidan

Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan

Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande

Fält markerade med * är obligatoriska

Hantverk i medierna

På gång