Medlemskapet

Logo01_Hantv-1Medlemmarna i Hantverkarnas Riksorganisation utgörs av anslutna lokalföreningar och branschorganisationer samt av enskilda hantverksföretagare.


Anslutna medlemmar skall verka för genomförandet av vårt näringspolitiska program.


Anslutna föreningar fastställer sina egna stadgar. Sedan 2003 är det möjligt för enskilda företagare att ansluta sig direkt till Hantverkarnas Riksorganisation om det inte finns någon lokal hantverksförening på orten.


Vi rekommenderar alla enskilda företagare att ansluta sig till någon av våra lokala föreningar eller branschorganisationer. Det är självklart för oss att förhållandena för våra medlemmar kan vara mycket olika. En hantverksförening i en centralort och exempelvis en branschorganisation för ett exklusivt hantverksyrke har mycket skilda förutsättningar, och antagligen även olika punkter i sina verksamhetsplaner.


Vår riksorganisation ska utnyttjas till att stödja våra gemensamma strävanden snarare än att påtvinga anslutna medlemmar former och stadgar. Vi har en gemensam grund. Den värnar vi om.


Tipsa någon om sidan

Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan

Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande

Fält markerade med * är obligatoriska

Hantverk i medierna

På gång