Utbildning & stipendier

Traditioner och kunskap förs vidare från generation till generation. Hantverkarnas Riksorganisation värnar om den praktiska hantverksutbildningen och arbetar för att kunskap och traditioner ska leva vidare i takt med tiden. Liksom när det gäller det näringspolitiska arbetet i övrigt sker organisationens engagemang i utbildningsfrågor i stor utsträckning genom kontakter med myndigheter och politiker. Ett konkret exempel på detta är de remisser i utbildningsfrågor som organisationen svarat på.


Tradition och kunskap

Hantverkarnas Riksorganisation är en av huvudmännen bakom Sveriges Hantverksråd, en ideell förening som har till ändamål att verka för hög kvalitet på all hantverksutbildning och att säkerställa de svenska yrkeskompetensbevisens internationella konkurrenskraft.

Enligt lag (1995:1255) om mästarbrev för hantverkare har Hantverksrådet regeringens uppdrag att besluta föreskrifter på hantverkets område, samt att utfärda och återkalla Mästarbrev. Därutöver fastställs, i samarbete med branschorganisationer, utbildningsorgan och företag, opartiska och enhetliga provbestämmelser som skall gälla för Gesäll- och Mästarbrev.


Tipsa någon om sidan

Till e-post*

Ange e-postadressen till personen du vill tipsa om sidan

Ditt namn*

Din e-postadress*

Ditt meddelande

Fält markerade med * är obligatoriska

Hantverk i medierna

På gång